Henry Ford 1903 yılında bir bankadan kredi istediğinde banka müdürü ona ‘Atlar her zaman kullanılacaktır. Otomobil ise ancak geçici bir moda olabilir .’ demişti. 

1949’da Popular Mechanical Dergisi, ‘Bilgisayarlar gelecekte sadece 1 buçuk ton ağırlığında olacak demişti. 

Fransız mareşal Ferdinand Foch 1911’de ‘Uçaklar hoş oyuncaklar ama askeri bir değerleri yok.’ demişti. 

Tarihte bir çok buluş veya ticari atılım küçük adımlarla başlayıp insanlığın gelişimine önemli katkılar sağladı. Girişimcilik ve İnovasyon son yıllarda hemen herkesin üzerinde çokça konuştuğu iki başlık. Topluluğumuz bu iki başlıkta dünü, bugünü ve yarını anlamaya ve anlatmaya çalışacak. Sadece bireysel girişimciliği değil «kurum için girişimcilik» kavramını da öncelemekteyiz.