Yöneticilerin, işletmelerin karar verme süreçlerinde en kritik verileri üreten muhasebe , aynı zamanda işletmenin, yöneticinin önünü görmesi için gerekli verileri oluşturmakta öncü olan bilgi sistemidir.

Denetim bir işletmede faaliyetlerin, iş akışlarının önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştıran ve sonuçları ilgili kişi ve kurumlara bildirmek amacıyla raporlayan sistematik bir süreçtir Topluluğumuz; işletmelerin ihtiyaç duydukları fonun en uygun koşullarda elde edilmesi ve en efektif şekilde kullanılması noktasında öne çıkan finansman, işletme finansı corporate finance alanlarına da odaklanmaktadır.